Česká urologie, 2013 (roč. 17), číslo 2

Ces Urol 2013, 17(2):118-123

Zhodnocení patologických výsledků z pohledu urologa po radikální prostatektomii z důvodu karcinomu prostaty i při "normálních" hodnotách PSA

Jan Schraml1, Marek Broul1, Martin Čegan2, Karel Hrach3
1 Oddělení urologie a Centrum robotické chirurgie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a.s.
2 Oddělení patologické anatomie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a.s.
3 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Cíl:
Zhodnocení patologických výsledků po radikální prostatektomii z důvodu karcinomu prostaty i při "normálních" hodnotách PSA.

Materiál a metoda:
Za posledních 4,5 roku (od 22. srpna 2008 do 7. listopadu 2012) jsme provedli na našem pracovišti radikální roboticky asistovanou prostatektomii u 758 pacientů z důvodu histo-logicky ověřeného karcinomu prostaty. Z této skupiny mělo 95 pacientů vstupní hodnotu PSA pod 3,5 ng/ml. V naší retrospektivní studii prokazujeme, že u této skupiny pacientů předoperační klasifikací Tla-cMONO byl při následném pooperačním patologickém vyšetření zachycen i lokálně pokročilý (pT3a,b) u 12,63 % pacientů a 83,15% pacientů mělo již nádor postihující oba laloky prostaty (pT2c). Stejně tak došlo k výraznému posunu v hodnocení Gleasonova skóre (GS) do vyšších kategorií.

Výsledky:
Při celkovém hodnocení rizika dle kombinace pT a výsledného GS došlo k výraznému přesunu pacientů do vyšší rizikové skupiny.

Závěr:
Jednalo se o mladší, primárně informované, většinou asymptomatické pacienty s aktivním přístupem, kteří sami vyhledali lékaře k vyloučení eventuálního karcinomu prostaty či jeho zachycení v časné fázi onemocnění.

Klíčová slova: karcinom prostaty, radikální prostatektomie, radikální roboticky asistovaná prostatektomie, PSA

Vloženo: 12. březen 2013; Přijato: 10. duben 2013; Zveřejněno: 1. březen 2013


Reference

 1. Witmore WF, Jr. Localized prostatic cancer: management and detection issue. Lancet 1994; 343: 1263-1267. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 2. Muir CS, Nectoux J, Staszewski J. The epidemiology of prostatic cancer. Geographical distributions and time-trends. Acta Oncol 1991; 30: 133-140. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 3. Vývoj incidence a mortalita v čase online dostupný: http://www.uroweb.cz/index.php?pg=dg-nadory-prostaty-epidemiologie-ceska-republika-vyvoj-incidence-mortalita
 4. Bozeman CB, Carver BS, CalditoG, et al. Prostate cancer in with an abnormal digital rectal examination and serum prostatic-specific antigen less than 4.0 ng/ml. Urology 2005; 66(4): 803-807. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 5. Shröder FH, van der Maas P, Beemsterboer P, et al. Evaluation of the digital rectal examination as a screening test for prostate cancer. Rotterdm section of the European Randomized Study of Screening for Prostatae Cancer. J Natl Cancer Inst 1998; 90(23): 1817-1823. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 6. Yamamoto T, Ito K, Kubota Y, et al. Diognostic significane of digital rectal examination and transrektal ultrasonograúhy in men with prostatic-specific antigen levels of 4 ng/ml or less. Urology 2001; 58(6): 994-998. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 7. Broďák M, Košina J, Holub L, Navratil P, Louda M, Pacovský J. Radikální prostatektomie u pacientů s předoperačním PSA nad 20 ng/ml. Urologie pro praxi 2012; 13(4): 173-175.
 8. D'Amico AV Whittington R, Malkowicz SB, Fondurulia J, Chen MH, Tomaszewski JE, Wein A. The combination of preoperative prostate specific antigen and postoperative pathological findings to predict prostate specific antigen outcome in clinically localized prostate cancer. J Urol 1998; 160: 2096-2101. Přejít na PubMed...
 9. Declan GM, Kerg Mi, Crowe H, Peters JS, Costello AJ. Operative Details and Oncological and Functional Outcomes of Robotic-Assited Laparoscopic Radical Prostatectomy: 400 Cases with a minimum of 12 Month Follow-up. Eur Urol 2009; 55: 1358-1367. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 10. Chopra S, Srivastava A, Tewari A. Robotic radical prostatectomy: The new gold standard. Arab J.Urol. 2010; 10: 23-21. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 11. Trinh QD, Sammon J, Sun Maxine, Ravi P, Ghani KR, Bianchi M, Jeong W, Shariat SF, Hansen J, Schmitges J, Jeldres C, Rogers CG, Peabody JO, Montrosi F, Menon M, Karakiewicz PI. Perioperative Outcoms of Robot-Assisted Radical Prostatectomy Compared With Open Radical Prostatectomy: Results From Nationwide Inpatient Sample. Eur Urol 2012; 61: 679-685. Přejít na PubMed...
 12. Thompson IM, Pauler DK, Goodman PJ, et al. Prevalence of prostatae cancer among men with a prostate-specific antogen level < or = 4.0 ng per mililitre. N Engl J Med 2004; 350(22): 2239-2246. Přejít na PubMed...

Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit